ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกถนนอภิบาลบัญชาตัดกับถนนราชทัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)