(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาลบัญชา (จากแยกหน้าศาลจังหวัดนครพนม ถึง กม.๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาลบัญชา (จากแยกหน้าศาลจังหวัดนครพนม ถึง กม.๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔