ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน