ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ (ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ๑ (ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)