สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าแฟลตตำรวจเชื่อมถนนประชาร่วมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าแฟลตตำรวจเชื่อมถนนประชาร่วมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)