ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คร่อมถนนนิตโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)