ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสารภาณนิมิต ต่อจากโครงการเดิมเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสารภาณนิมิต ต่อจากโครงการเดิมเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)