วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น. นายสุพงศัรัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำเจ้าหน้าที่ และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ที่บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน