วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม