วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม