เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ติดต่อ คุณกรกช พลวงศ์ษา โทร 0918659579

ใบสมัครสินเชื่อ-2562 (3)

โปรชัวร์เทศบาลเมืองนครพนม