วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 ณ. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ได้มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ตามคำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ 195/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยในการประชุมได้มีการกำหนดที่หรือทางสาธารณะให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้า เพื่อแก้ไขปัญหา กรณี มีผู้นำรถตู้มาจอดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่าเป็นการวางจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและกีดขวางทางจราจร เพื่อให้ผู้ที่ถูกร้องและผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณเดียวกันได้มีพื้นที่ทำกินที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย