วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดตั้งอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) เป็นจุดค้นหาเชิงรุก เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ RT-PCR อีกทั้งยังได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในครั้งนี้