วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพรและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม