วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาว่าในซอยเจิดจ้ามีสายไฟ สายเคเบิ้ลต่างๆ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการประสานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการจัดระเบียบสายไฟใหม่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้