วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและมอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงฤดูฝน แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำชับเรื่องความสามัคคีในการทำงานและช่วยเหลือประชาชนให้ได้เต็มที่