วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทาง การจัดรูปแบบทางแยกถนนสาย ง. ตัดกับถนนนิตโยและถนนเฟืองนคร พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งทิศตะวันตกของเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครพนม