วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่ 2 ได้นำไก่ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานจากผู้ใจบุญจำนวน 1,200 กิโลกรัม แจกจ่ายให้แก่ สมาชิกชมรม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ประสานงาน นายศุภชัย โพธิ์สุ ตรงข้ามโรงแรมบลูโฮเทล