วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อม คณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม รวมถึงพ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือนแปด โดยกิจกรรมนี้จะมีขึ้นเป็นประจำทุกวันพระ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัด และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันรักษาขนบทำเนียมประเพณีของไทย ณ บริเวณหน้าตลาดอินโดจีนนครพนม