วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำคณะผู้บริหาร พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรม “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เดินชิลเสาร์สะอาด” โดยเริ่มจากบริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช แบ่งทีมปฏิบัติการออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1. ปฏิบัติเลียบถนนสุนทรวิจิตร จากบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราชถึงที่ทำการไปรษณีย์ สาขานครพนม และทีมที่ 2. จากบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราชถึงหน้าวัดพระอินทร์แปลง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยจะมีการสับเปลี่ยนพื้นที่ทำกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์