วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เยี่ยมชมยุทธวิธีการดับไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริง พร้อมร่วมเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานดับเพลิงใหม่ของเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 6 ราย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม