วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เปิดห้องรับรองต้อนรับ นายธรรมนูญ  อุปรโคตร รองผู้จัดการ​สำนักงานและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม และคณะ หลังเดินทางมาปรึกษาหารือการขับเคลื่อนแผนดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10