วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดนครพนม องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินงานพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช โดยผู้เข้าร่วมพิธีต้องยึดหลัก Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครพนม ยังได้สนับสนุนนางรำในพิธีรำบวงสรวงตลอด 7 วัน