วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในจังหวัดนครพนม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยมี นาย​ศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนม