วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.45 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และรองประธานกรรมการมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช เป็นตัวแทน นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และประธานกรรมการมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช เข้ามอบเงินให้แก่ นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครพนม จำนวน 100,000 บาท ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม