วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เข้าประชุมชี้แจ้งข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ให้แก่ประธานชุมชนได้รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม