วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เดินทางไปให้กำลังใจประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม