วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยนายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนครพนม ขนาด 300 เตียง โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและสีเหลืองที่เดิทางกลับมารักษาที่จังหวัดนครพนม