เทศบาลเมืองนครพนม โดยการนำของนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564