วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นตัวแทนรับมอบบ้านจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้กับนายทองอาน  ชนะพจน์ ชาวชุมชนวัดทุ่งประชานารถ เทศบาลเมืองนครพนม บ้านท่าควาย อำเภอเมืองนครพนม