วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินงานมอบเงินสวัสดิการผู้ป่วย สมาชิกชมรมพลเมืองอาวุโส เทศบาลเมืองนครพนม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม