วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองนครพนม มอบเงินทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40,000 บาท ให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม