วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครพนม และ อสม.เทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆ สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 กับผู้ประกอบการลานพักรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ รอยต่อเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมและเทศบาลตำบลอาจสามารถเพื่อไม่ให้เกิดคัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่