วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานการประชุมบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองนครพนม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม. ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019