วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีไหว้ครู มอบทุน มอบรางวัล เลื่อนชั้น เข็มชั้นปี และมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม