วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้ทำงานอย่างเข็มแข็งต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน สามัคคีในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้คณะผู้บิรหารยังได้มอบชุดทำงานในการออกปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม