วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุด PPE จำนวน150 ชุด จากครอบครัวก้องเกียรติกมล โดยทันตแพทย์หญิง สุชาดา ก้องเกียรติกลม ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลีนิค BDMS เวลเนสคลีนิค กรุงเทพมหานคร เพื่อได้มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนวัดมหาธาตุได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019