วันที่ 16 เมษายน 2565 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายโชคดี  มังคละคีรี และนายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานประเพณีบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร (พระธาตุประจำวันเสาร์) โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม