เมื่อวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองนครพนม โดยการนำของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลถนนข้าวปุ้น ประจำปี 2565 ร่วมกับจังหวัดนครพนม ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ลานพนมนาคา และหมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า (สวรรค์ชายโขง)

โดยในวันที่ 13 เมษายน 2565 ในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ การอ่านประกาศสงกรานต์และกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยนายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ประธานในพิธี) และช่วงบ่าย ได้มีพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลถนนข้าวปุ้น ประจำปี 2565 กิจกรรมข้าวปุ้นบีบสด และการแสดงโชว์ตำส้มตำลีลา ก่อนจะปล่อยขบวนแห่รถสงกรานต์ จากบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ไปยังหมู่บ้าน 8 ชนเผ่า (ถนนสวรรค์ชายโขง)

สำหรับในวันที่ 14 เมษายน 2565 ก็มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตำส้มตำลีลา “ส้มตำลีลาหรรษาถนนข้าวปุ้น” และการแข่งขันกินข้าวปุ้น “ถนนข้าวปุ้นสุดฟิน กินข้าวปุ้นสูตรเด็ด 7 ย่านน้ำ” ที่บริเวณลานพนมนาคา

โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน ก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระประจำวันเกิด กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย ณ ลานพนมนาคา และเทศบาลเมืองนครพนม ยังได้มีการแจกข้าวปุ้นให้ผู้ร่วมงานได้นำกลับไปทานที่บ้านฟรีอีกด้วย