วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน ตามนโยบายของจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความมั่นใจในงานทำงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม