วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วย นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม