วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติต้อนรับนพ.จรัญ  จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางเข้าพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เพื่อมาพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม