วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนม นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม