วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม