วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ วัดน้อยโพธิ์คำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม