วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายทนงศักดิ์  มาศพัน พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอาการป่วยจึงได้พักรักษาตัวชั่วคราว พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นกำลังใจที่บ้านพักชุมชนวัดพระอินทร์แปลง