วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา และนายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมเป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบการจำหน่ายอาหารรูปแบบฟู๊ดทรัค ( Food Truck ) ตามที่นโยบายของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบัน ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงมี food truck ได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การจำหน่ายอาหารในรูปแบบ food truck ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และเป็น Covid free setting ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม