วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสังกัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามโครงการส่งเสริมการบริหารงานคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม