วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ มาประดิษฐาน ณ วัดโอกาส (ศรีบัวบาน)