วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม